• 1

Co to jest NLP?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Spis treści

W skrócie to studium ludzkiej doskonałości. Koncentruje się na szczytowych osiągnięciach ludzkich, na znajdowaniu i dostarczaniu rozwiązań, mniej na przyczynach problemów.

NLP to zestaw narzędzi i struktur wraz z metodologią, których może się nauczyć i stosować każdy z nas. Świetnie nadaje się do stosowania w obszarach dużej złożoności, wieloznaczności i bałaganu - innymi słowy ludzkich zachowań, relacji i pracy.

NLP jest dyscypliną, która pokazuje, jak ludzie się uczą, rozwijają i zmieniają. Jest bliżej sztuki niż nauki. Korzystając z narzędzi i stosując podejście NLP możesz zwiększyć swoją wydajność i osiągane rezultaty efektywnie i w zaskakująco krótkim czasie.

NLP to również odkrywanie. Tego, że świat oferuje o wiele więcej możliwości, niż do tej pory myślałeś.
NLP jest o inteligencji poznawczej i emocjonalnej, o zmianie sposobu widzenia i podejścia zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych procesów... Twoich i innych osób.

NLP uczy jak korzystać z informacji, aby efektywniej działać.

Umiejętność tworzenia dobrych relacji w życiu to umiejętność kluczowa. Szczególnie, jeśli dotyczy współpracy z ludźmi, zarządzania nimi, wywierania na nich wpływu. Jednak NLP ma znacznie więcej do zaoferowania dla decydentów, ludzi, którzy budują zespoły, zarządzają, projektują i przewodzą.

NLP uczy umiejętności, które pozwalają na zwiększenie własnych kompetencji w różnych obszarach życia.

NLP może spowodować wyostrzenie Twoich zmysłów i intuicji do poziomu, kiedy trafnością osądów będziesz zadziwiał otoczenie. Dzięki stosowaniu NLP będziesz budował bardziej satysfakcjonujące związki, osiągniesz lepsze porozumienie z ludźmi już Ci znanymi i tymi, których dopiero poznasz.

Inspirujące na dziś

W zamian za jeden uśmiech dostaniesz ich tysiąc.
Powiedzenie chińskie